Informasjon på norsk

Nasjonal plattform for røntgenbasert forskning

To av Norges ledende røntgenmiljøer samarbeider om å danne én nasjonal plattform for avansert røntgenrelatert forskning. Det har blitt investert i utstyr innenfor røntgentomografi, som er unikt i nordisk sammenheng. Samtidig har utstyr innenfor diffraksjon og spredning blitt oppgradert til internasjonal standard. Dette legger til rette for forskning innenfor en rekke fagområder, inkludert kjemi, fysikk, material- og nanoteknologi, farmasi og medisin. Investeringen setter norske forskere i stand til å utnytte internasjonale synkrotron- og nøytronanlegg optimalt.

Infrastrukturen er først og fremst rettet mot grunnforskning, men vil også være aktuell for næringsrettet forskning og anvendt forskning. Infrastrukturen er spesielt relevant for å utvikle kunnskapsgrunnlaget på flere områder som har høy forskningspolitisk prioritet: energi- og miljøteknologi, nanoteknologi, gasskonvertering, sensorer, medisinsk bildebehandling og diagnostikk.

Det er en klar arbeidsdeling mellom de to nodene ved UiO og NTNU, og en tydelig spesialisering av instrumenter og utstyr. Samlet sett vil prosjektet øke den nasjonale kompetansen. Infrastrukturen er tilgjengelig for eksterne brukere, og man regner med at 200 forskere fra andre institusjoner vil bruke senteret allerede i første driftsår.

Prosjektet har også en viktig internasjonal side: 4 millioner kroner av utstyrsbevilgningen blitt brukt til en såkalt Pilatus-detektor ved den sveitsisk-norske strålelinja (SNBL) ved det store synkrotronanlegget ESRF i franske Grenoble. Denne investeringen utløste samtidig tilsvarende finansiering på sveitsisk side.

Informasjonen ellers på disse sidene er på engelsk.